Wat is geriatrische fysiotherapie?

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatrische fysiotherapeut. Deze therapeut heeft zich gespecialiseerd
in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Wat houdt deze therapie in?

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Daarnaast adviseert en begeleidt de therapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. De therapeut werkt vanuit de praktijk, maar is ook werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra etc
De geriatrische fysiotherapeut houdt kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Tijn Diender.

Eerst informatie? Dat kan ook.

Bij twijfel of voor nadere informatie of uw specifieke klacht ook met geriatrische fysiotherapie behandeld kan worden, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.