Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op de ontwikkeling van de motoriek van kinderen van 0 tot 18 jaar. In onze praktijk is ruime ervaring in het behandelen van kinderen aanwezig op het gebied van de motorische ontwikkeling van kinderen.

Hoe en bij welke klachten wordt het ingezet?

Verwijzing vindt dikwijls plaats door de arts van het consultatiebureau, jeugdarts, huisarts en kinderarts. Er kan ook zonder verwijzing een eerste afspraak gemaakt worden.
Na aanmelding zal eerst een gesprek plaatsvinden met het kind en de ouders om een goed beeld te krijgen van de problematiek. Daarna vindt een onderzoek plaats en wordt eventueel een motorische test afgenomen. Afhankelijk van het probleem kan ook overlegd worden met de leerkracht van het kind.
In overleg met de ouders wordt een behandelplan opgesteld. Omdat de ontwikkeling van een kind een voortdurend feit is en niet alleen binnen de praktijk plaatsvindt, worden ouders altijd betrokken bij de behandeling.
Kinderfysiotherapie kan worden ingezet bij klachten zoals:
– Voorkeurshouding van het hoofd bij baby’s
– Vertraagde ontwikkeling
– Afwijkend looppatroon, b.v. tenengang
– Schrijfproblematiek
– Houterige motoriek
– Astma
– Obesitas
– Slechte algehele conditie

Wat zijn de voordelen van kinderfysiotherapie?

Tijdige ondersteuning van de motorische ontwikkeling van het kind.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Daniëlle van Harten en Diana van Beek.

Eerst informatie? Dat kan ook.

Bij twijfel of voor nadere informatie of de specifieke klacht van uw zoon of dochter ook met kinderfysiotherapie behandeld kan worden, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.

Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.