Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut behandelt blessures aan alle spieren en gewrichten. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de blessure, maar kan ook bedoeld zijn om preventief te trainen. Tijdens het onderzoek kan de therapeut bepalen of extra oefening of training nodig is om te herstellen van een blessure of juist te voorkómen. De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis en is steeds vaker te zien bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel samen met sportartsen, chirurgen, orthopeden, sportmasseurs en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.

Hoe en bij welke klachten wordt het ingezet?

De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel. Zo nodig overlegt hij met uw trainer. U zult merken dat u een stuk makkelijker praat met een fysiotherapeut die u als sporter benadert. De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures. De sportfysiotherapeut weet wat er in het lichaam gebeurt tijdens het sporten en hoe u geblesseerd raakt. Hij begrijpt ook waarom sport belangrijk voor u is.

Sportfysiotherapie kan ingezet worden voor:
– Sporters op amateur of professioneel niveau;
– Kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van een therapie;
– Mensen die bijvoorbeeld een marathon willen lopen of aan sport willen gaan doen, maar niet weten hoe;
– Het afnemen van een fysiofitheidsscan.

Wat zijn de voordelen van sportfysiotherapie?

– Hervatten training binnen afzienbare tijd op het oude niveau;
– Voorkomen van herhaling van de blessure in de toekomst;
– Naast doorverwijzing door een arts of specialist kan men ook sinds 2006 rechtstreeks naar de sportfysiotherapeut;
– De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut;
– Een sportfysiotherapeut kan een sportspecifieke analyse maken;
– De sportfysiotherapeut benadert u als sporter.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Mark Wammes

Eerst informatie? Dat kan ook.

Bij twijfel of voor nadere informatie of uw specifieke klacht ook met sportfysiotherapie behandeld kan worden, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.